12

AG-Projekt

identyfikacja graficzna

Festiwal Łódź Świata

identyfikacja wizualna 

Autyzm. Chcemy być sobą.

kampania społeczna

Lepiej jak jest więcej?