Klient: Fundacja JiM

Projekt:  Ilustracje do książki dla dzieci ze spektrum autyzmu „Bajki JiM”

Kategoria: Grafika

Media:  DTP