Klient: Zeus
Projekt: Teledysk do utworu „Będziemy dziećmi”
Kategoria: Film

Kierując się wytycznymi artysty stworzyliśmy teledysk oparty na skonfrontowaniu ze sobą wizji świata widzianego oczami dziecka i dorosłego.