Klient: Fabryka Sztuki

Projekt:  Obsługa graficzna i filmowa wydarzenia, realizacja strony internetowej

Kategoria: Identyfikacja wizualna, grafika, film, strony internetowe, media społecznościowe, animacja

Media:  Internet, Outdoor