Klient:  Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi

Projekt:  Animacja  Program Ogrody Sukiennicze – Instruktaż 

Kategoria:  Animacja, Film

Media:  Animacja, Internet, mobile