Klient:  Fundacja JiM

Projekt:  Punkty Informacyjne JiM  

Kategoria:  Animacja, film

Media:  Animacja, Film, Internet, mobile

Film będący animowaną prezentacją slajdów przedstawiających informacje dotyczące rekrutacji do Punktów Informacyjnych JiM. 

W celu sformułowania właściwego komunikatu, który spełniałby wszystkie funkcje informacyjne oraz zachęcał do wzięcia udziału w rekrutacji na koordynatorów Punktów Informacyjnych, stworzyliśmy animowany pokaz slajdów wykorzystujący zdjęcia, wyświetlane na ekranie hasła oraz narrację lektora.