Klient:  Fundacja JiM

Projekt:  Rodzice pytają.

Kategoria:  Film

Media:  Film, Internet, mobile

Seria filmów, w których eksperci z danych obszarów tematycznych odpowiadają rodzicom dzieci ze spektrum autyzmu na najbardziej nurtujące pytania dotyczące codziennego życia z autystami. 

Fundacja JiM zgłosiła do nas z zaproszeniem do współpracy nad nowym projektem, którego głównym celem było stworzenie wirtualnej bazy wiedzy na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu. To internetowe kompendium musiało nie tylko zawierać rzetelne i sprawdzone treści, ale prezentować je także w atrakcyjny i bliski odbiorcom sposób.

Odpowiedzią na te potrzeby było stworzenie cyklu wywiadów z ekspertami, którzy odpowiadają przed kamerą na nadesłane przez rodziców pytania.

Do tej pory powstały trzy serie odnoszące się do sposobu rozmawiania o autyzmie z osobami z otoczenia autystycznego dziecka, seksualności autystów oraz Subkont Fundacji JiM. W ramach każdej serii zostało zrealizowanych od 4 do 5 odcinków.

Zrealizowany przez nas cykl spotkał się z szerokim odzewem rodziców i pozwolił na bardzo ważne z ich perspektywy uporządkowanie i upowszechnienie informacji pomocnych w ich codziennych zmaganiach.