Klient: Caravan Banda & Fabryka Sztuki w Łodzi

Projekt:  Identyfikacja graficzna festiwalu muzycznego Łódź Świata 

Kategoria: Grafika

Media:  Internet, Outdoor, Indoor 

Łódź Świata to multikulturowy festiwal muzyczny prezentujący intrygujące i inspirujące style, które stanowią ciekawą mieszankę muzyki, rytmu i melodii z różnych zakątków naszego globu. 

Wykorzystanie różnorodnych kanałów komunikacji umożliwiło nam zróżnicowanie środków przekazu. W ramach kampanii outdoor oraz indoor stworzyliśmy projekt plakatu, którego estetyka odwoływała się do multikulturalnego, barwnego i radosnego wymiaru tego wydarzenia. Na potrzeby kampanii promocyjnej prowadzonej w Internecie stworzyliśmy grafiki w formie banerów, które mogły zostać umieszczone zarówno w mediach społecznościowych jak i na stronach internetowych oraz animację opartą na projekcie graficznym wykorzystanym przy projektowaniu plakatu.