Klient:  Fundacja JiM

Projekt:  Wideo z serii wykładów JiM

Kategoria:  Film

Media:  Internet, mobile