Klient: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Projekt: Film prezentujący działalność Lokalnego Klubu Kodowania w Murowie
Kategoria: Film
Media: Internet