Organizator:Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

Temat:Konkurs na identyfikację wizualną XVIII Konkursu Chopinowskiego

Kategoria: Grafika

Media:  Internet, Outdoor, Indoor 

Przedstawiamy wizualizację zgłoszonych przez nas w Konkursie projektów plakatów, które miały stanowić punkt wyjścia do opracowania identyfikacji graficznej Konkursu Chopinowskiego.

Stworzone przez nas projekty stanowią realizację dwóch różnych podejść do estetyki związanej z Konkursem Chopinowskim. Z jednej strony chcieliśmy się odwołać do minimalistycznej, precyzyjnej, ale jednocześnie zbudowanej na wyraźnym kontraście kolorystycznym formy, która powstała w wyniku zestawienia czarno-białego zdjęcia i kontrastowej grafiki. Jest ona połączeniem odniesień do profesjonalizmu i rangi Konkursu oraz do pasji i ciężkiej pracy, które rozpalają umysły uczestników i przysłuchującym się im widzom. Pojawia się tu także motyw fortepianu, którego kontur stanowi centralna część plakatu. Druga, przygotowana przez nas forma jest bardziej plastyczna, melancholijna i nawiązuje do twórczości Fryderyka Chopina, którego wizerunek został zresztą wykorzystany w kreacji graficznej i zestawiony z charakterystycznym i utożsamianym z kompozytorem motywem płaczącej wierzby.

Konkurs nie został rozstrzygnięty.