Organizator:Województwo Małopolskie

Temat: Konkurs na wykonanie projektu logo Województwa Małopolskiego 

Kategoria: Grafika

Media:  Internet, Outdoor, Indoor 

Przedstawiamy wizualizację opracowanego przez nas logo, które zostało zgłoszone w ramach konkursu na logo Województwa Małopolskiego.  

Podczas procesu twórczego postanowiliśmy połączyć w stworzonym przez nas projekcie nowoczesność i tradycję regionu Małopolskiego. Na nowoczesność i kreatywność regionu wskazuje niestandardowe wykorzystanie formy litery “M”, która jako symbol pasma górskiego – jednego z najbardziej charakterystycznych elementów krajobrazu Małopolski – została wpisana w koło. Dodatkowo symbol koła wskazuje na wielowymiarową harmonię między poszczególnymi elementami właściwymi całemu regionowi. W warstwie kolorystycznej wykorzystaliśmy głównie kolor czerwony, który wpisany w koło odwołuje się do wyglądu korali, jednego z najbardziej charakterystycznych elementów tradycji i dziedzictwa kulturowego Małopolski. Towarzyszą mu inne kolory, które są odzwierciedleniem kolorystyki wykorzystywanej w strojach ludowych właściwych różnym częściom regionu.  

Komisja konkursowa nie wybrała naszej pracy.