Klient: Projekt własny

Projekt:  Projekt autorskiej serii odzieży Sweet Jesus! Stuff

Kategoria: Grafika, Fotografia

Media:  DTP, Internet