Klient: Fabryka Sztuki

Projekt:  Obsługa graficzna i filmowa wydarzenia, realizacja strony internetowej

Kategoria: Identyfikacja wizualna, grafika, film, strony internetowe, media społecznościowe, animacja

Media:  Internet, Outdoor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11