Organizator: Fundacja Legalna Kultura

Projekt: Konkurs na spot promujący korzystanie z legalnych źródeł kultury 

Kategoria: Film

Media: Tv, Internet, Kino

Nasz pomysł zdobył uznanie w oczach jurorów Młodego Kina na 40 Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, którzy przyznali mu pierwszą nagrodę.