Klient: Fundacja JiM

Projekt: Kampania promująca obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu – Polska Na Niebiesko 2017

Kategoria:  Kampanie, Filmy, Grafika, Eventy

Media:  Internet, Outdoor, Indoor, Mobile, Event, Direct Marketing 

Opis:  

Coroczne obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu służą podnoszeniu świadomości dotyczącej zaburzeń ze spektrum autyzmu wśród społeczeństwa.
Od 2014 roku są organizowane przez Fundację JiM pod nazwą: Polska na Niebiesko, Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. 

Unikalny temat przewodni obchodów Polski na Niebiesko 2017 to dorosłość z autyzmem.

Hasło kampanii w 2017 roku brzmiało: Autyzm. Chcemy być sobą!

Dorosłe osoby z Autyzmem, funkcjonują w społeczeństwie w bardzo różny sposób, wiele z nich pracuje, wiele ma potencjał, który czeka na odkrycie. Główny nacisk w świadczonej przez organizacje oraz instytucje pomocy, położony jest na dzieci, co powoduje, że bardzo często dorośli autyści nie mają szansy na rozwój, zatrudnienie, a czasem nawet fachową opiekę.

Na szczęście w Europie i na świecie występuje trend zwracania się w kierunku potrzeb dorosłych osób z autyzmem i ich opiekunów. Fundacja JiM również dostrzegła ogromną potrzebę zajęcia się tą przestrzenią i w tym kontekście zdecydowała się ten temat podnieść podczas obchodów PNN w 2017 roku.

Perspektywa, którą wspólnie z klientem przyjęliśmy  wskazuje na potencjał drzemiący w dorosłych osobach z autyzmem, ich możliwości i potrzeby związane z “normalnym” funkcjonowaniem. Naszym celem było odejście od traktowania dorosłych autystów jedynie jako “pacjentów” potrzebujących terapii.